K personalizaci obsahu a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používaním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

Posílení a efektivita komunikace s veřejností v Mikroregionu Rožnovsko

     registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016745
 
     Žadatel: Sdružení Mikroregion Rožnovsko

 

1

Projekt Posílení a efektivita komunikace s veřejností v Mikroregionu Rožnovsko s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016745, je spolufinancován ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

V rámci projektu dojde k realizaci těchto klíčových aktivit:

  • KA1 - Tvorba dokumentu Komunikační strategie pro Mikroregion Rožnovsko
  • KA2 - Pořízení nástrojů komunikace s veřejností
  • KA3 - Pilotní implementace Komunikační strategie pro Mikroregion Rožnovsko

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit kvalitu a efektivitu fungování DSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko i jeho členských obcí prostřednictvím posílení a zkvalitnění komunikace s veřejností. Za tímto účelem bude v rámci projektu vytvořena komunikační strategie pro mikroregion i členské obce a dojde k její pilotní implementaci. Dále budou pořízeny nové moderní komunikační nástroje pro dálkovou komunikaci s veřejností na úrovni mikroregionu i jeho členských obcí.

Doba realizace: od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023

Výše rozpočtu: 3 465 687,50 Kč

Zdroje financování: ESF – prostřednictvím OP Zaměstnanost (85 %); státní rozpočet ČR (10 %); vlastní zdroje (5 %)

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název výzvy: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) – 03_19_109

 

Více informací u projektového manažera projektu:

Ing. Petra Kafková
  +420 777 553 071
  kafkova.roznovsko@seznam.cz